Kzing Thailand

欢迎 来到 Kzing 欢乐 这里让您体验最新 !最刺激! 最强大!的网络游戏花花世界!

隐私政策

  1. 1. Tại Crown, chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp vào việc đối chiếu xác minh tài khoản của bạn. Điều khoản này phù hợp với qui định của pháp luật và chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo thỏa thuận.
  2. 2. Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân của bạn đồng thời đảm bảo sẽ không tiết lộ hay cung cấp bất kỳ thông tin nào của bạn cho bên thứ ba. Khi bạn đăng ký tài khoản tại Crown có nghĩa là bạn hiểu và chấp nhận các qui định mà chúng tôi đưa ra..
  3. 3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật để quản lý thông tin khách hàng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cao nhất chúng tôi khuyến nghị khách hàng không bấm vào các đường link lạ và đăng xuất khỏi tài khoản khi không có nhu cầu chơi tiếp.
  4. 4. Crown có quyền cập nhật và sửa đổi chính sách bảo mật này mà không cần báo trước với khách hàng và có hiệu lực từ thời điểm sửa đổi chính sách. Chính sách bảo mật này đã được cập nhật vào tháng 12 năm 2020.
X
防劫持插件下载 (仅限windows系统)
使用说明:下载后点击执行BAT格式文件,显示COMPLETED代表执行完成 ***优先使用谷歌Google DNS

尊敬的用户,您的密码已过期,
请更新您的密码!

用户名

请确认您的用户名,如不正确请联系在线客服协助

新密码

密码长度为6-16个字符,以及必须含有字母和数字的组合

确认新密码

确认密码与密码不正确,请重新输入

绑定的银行卡后6位

银行卡后6位核实不正确,请重新输入

尊敬的用户,您的密码已过期,
请联系在线客服

尊敬的用户,您的密码已过期,
请更新您的密码!

用户名

请确认您的用户名,如不正确请联系在线客服协助

新密码

密码长度为6-16个字符,以及必须含有字母和数字的组合

确认新密码

确认密码与密码不正确,请重新输入

绑定的银行卡后6位

银行卡后6位核实不正确,请重新输入

尊敬的用户,您的密码已过期,
请联系在线客服